• Köp/säljvillkor 
Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under Köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver. Vidare information om gällande lagar kan ni finna via denna länk: http://konsumentverket.se/Lagar--regler/

• Åldersgräns
För att få beställa via centerline.se måste du vara över 18 år eller ha målsmans medgivande.

• Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor inkl moms. Det går dock att välja om priserna skall visas inkl. moms eller exkl. moms. Moms tillkommer då i kassan. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner. Vi förbehåller oss rätten att justera priser utan att först meddela detta.

• Beställning
Beställningar sker antingen via vår webbutik centerline.se eller via telefon, e-post eller fax. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för Centerline polisanmäls.

• Betalningssätt
Privatpersoner kan välja mellan postförskott/efterkrav, kortbetalning.
Företag kan efter ansökan, erhålla fakturabetalning efter att de blivit godkända av Centerline. Antalet kreditdagar som ny kund är alltid 15 dagar netto vilket medges efter kreditkontroll. I annat fall skickas order med efterkrav eller så betalas ordern i förskott via kortbetalning. Val av betalningssätt sker i "kassan".
Order vilken redan är fakturerad kan inte i efterhand omfaktureras i annat företagsnamn.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12% på utstående belopp, från förfallodagen räknat. Behöver mer än en påminnelse skickas ut påförs en avgift på 50kr. Har mer än två påminnelser skickats ut och full betalnings inte erhållits skickas ärendet vidare inkasso.

• Leveranser 
Alla leveranser sker normalt med Postens Varubrev/Brev (upp till 2 kg) eller DB-Schenker Privpak/Parcel/System som och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Fraktkostnaden presenteras i "kassan" i samband med beställning.
Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning äger sin riktighet. Godssökning av kolli är möjligt via länk på vänster sida på centerline.se. Kollinummer mejlas ut vid leverans.
Det åligger kunden att, inom skälig tid från avsändandet, följa upp och hämta ut beställda produkter. Skälig tid kan variera mellan 10-20 dagar beroende på fraktsätt. Centerline förbehåller sig rätten att neka leveransen av samtliga produkter med anledning av exempelvis kraftiga prissvängningar, oförutsedd lagersituation, ogynnsam konkurrenssituation etc.

• Leveranstider 
Lagerförda produkter packas och skickas normalt samma dag om ordern kommer in före kl 14.00. Vid hög orderingång så kan packningen försenas och vi skickar det då följande dag. Leveranstiden är normalt 1-2 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vårt lager. Är varan restnoterad stoppas leverans av samtliga varor till dess varan åter finns i lager. Önskas att restordern skickas separat tillkommer fraktavgift. Nya produkter och beställningsvara som normalt inte lagerförs är inte en restorder. I de fall köparen anser att leveransen dröjer på sådant sätt att kunden inte längre önskar motta ordern är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställs i enlighet med de föreskrifter som återfinns i dessa köpvillkor.

• Förändring och avbeställning
Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte packats. Förändringar gällande avbeställning, av en eller flera produkter, är möjligt via telefon. Önskar ni lägga till en produkt på en öppen order måste ni antingen ringa oss eller registrera en ny order och ange att den ska sampackas med en tidigare order. Tillägg och avbokning kan även ske via e-post men detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det tar för oss att hantera ditt mejl, om så är fallet anses avbokningen/tillägget inte som inkommen i tid, varför detta sätt avrådes. Avbeställning av order som inte är hanterad och packad är möjlig utan kostnad för kund. Har ordern börjat packas och hanteras innebär det att ordern inte längre går att avboka. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda "returnering". Avbeställning av måttbeställd vara, beställningsvara, vilken köpts in speciellt för kundens räkning är inte möjlig.

• Reklamationer
Vid reklamation måste ni kontakta oss innan ni returnerar varan. I vissa fall räcker det att leverantören får bilder på defekta varor och varan måste inte skickas tillbaka. Vid reklamation av en vara måste en reklamationsblankett fyllas i och medfölja varan. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Våra leverantörer måste först godkänna reklamationen innan en ny vara kan levereras eller en kreditering kan ske. Centerline ombesörjer frakten för returer av reklamerade varor då vi anser att varan måste returneras. Centerline ersätter endast de varor vi säljer, inte arbetstid eller dylikt.

• Returer
Privatperson som köper en vara i vår nätbutik har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt från det att varan mottagits. Vid retur ska varan vara i väsentligt oförändrat skick och skickas tillbaka väl förpackad i original emballage samt erforderligt transportemballage. För att underlätta hanteringen ber vi er att skicka med kopia på kvitto eller faktura. Centerline kommer snarast och senast 30 dagar från det köparen ångrat sig betala tillbaka hela köpesumman inklusive fraktkostnaden. Returfrakten betalas dock av köparen.
Företag måste först kontakta Centerline och få godkänt att varan kan returneras. Vid returer av en vara måste en returblankett fyllas i och medfölja varan. Returer skall göras inom skälig tid från det att den är levererad. Returer måste vara i säljbart skick och i original förpackning och avdrag sker med 20% på nettopriset i hanteringskostnad. Kunden ansvarar för att produkten emballeras ordentligt. Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer.
Observera att retur av måttbeställd vara, beställningsvara, vilken köpts in speciellt för kundens räkning inte godkännes.

• Ej uthämtade försändelser
I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt, tur och retur, samt postförskottsavgift.

• Skadade försändelser
Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till Posten/Schenker, normalt via utlämningsstället. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Kopia på skriftlig reklamation som ställts till Posten/Schenker eller deras ombud faxas till 0220-16802, varpå vi normalt lägger ny order till kunden. Ärendet regleras sedan mellan oss och transportören.

• Tryckfel etc.
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, fel priser samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.

• Tvist
Tvist mellan företag avgörs som regel i svensk domstol.

• Force majeure
Skulle Centerline vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Centerline fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

• Copyright
Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Centerlines eller deras leverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Centerline.

• Förändring av försäljningsvillkor
Centerline förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

All handel och verksamhet inom Centerline följer svensk lagstiftning.